Loading...
Съвети за безопасен сън на бебето 2018-06-20T22:20:12+00:00

ЗАЕДНО ДА НАПРАВИМ ПРОМЯНАТА, ЗА ДА СПАСИМ ЖИВОТ НА ДЕТЕ

Safe Sleep е национална кампания за информиране на семействата относно препоръките за безопасен сън на бебето и минимализиране риска от внезапна детска смърт (SIDS). Тя е насочена не само към родителите, но и към болниците и центровете работещи с бременни жени и майки. Партнираме си с най-добрите лекари, акушери и специалисти в областта на пренаталната грижа и ранно детско здраве.

Стереотипите и препоръките за безопасност по време на сън са много остарели. Най-високият процент детска смъртност (26%) при бебета от 0-1 година е в резултат на SIDS. Заради това, в световен мащаб се провеждат програми и проекти, финансирани както от правителствени, така и от неправителствени организации, чиято цел е провеждане на изследвания и обучение на обществото за това как да се намали опасността от синдрома на внезапната детска смърт (SIDS). В САЩ от него умират над 3500 деца (за България не се води статистика), подобни са нивата в страни, където има активна държавна политика в тази посока, като Германия, Великобритания, Австралия, Канада.

Все още не са ясни причините за този синдром, затова усилията са насочени към информиране на семействата какви лесни стъпки и мерки да предприемат, за да допринесат за по-безопасния сън на своето бебе и по този начин да намалят риска от SIDS.

0
родилни отделения
0
града в България
0
раздадени чувалчета

НАШИТЕ ЦЕЛИ

ЗАЕДНО ДА НАПРАВИМ ПРОМЯНАТА, ЗА ДА СПАСИМ ЖИВОТ НА ДЕТЕ

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСЕН СЪН

Полезна информация за основните правила, които е важно да спазваме по време на сън